Nieuwe leden van EnerGym vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:

ETHIAS VERZEKERINGEN

Prins-Bisschopssingel 73

3500   Hasselt

 

Onder kenmerk: 2154-nl-2011.016

 

Van zodra het lidgeld is betaald is de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de Gymfederatie van toepassing.

Voor bijkomende info omtrent modaliteiten van deze verzekering kan U terecht op www.gymfed.be