Clubinfo

Graag willen wij jullie via deze website onderdompelen in de sfeer van onze turnvereniging. EnerGym is immers geen plaats waar kinderen, jongeren en volwassenen zomaar verblijven.

Hier bij ons doe je Energie op door Gym.

Wij zelf zijn trouwens een stel enthousiaste mensen die zich elke week opnieuw tot het uiterste willen inzetten.

Hier vindt u informatie over onze turnvereniging EnerGym, over het beleid, wat er van ouders en gymnasten verwacht wordt en de praktische gang van zaken bij onze turnvereniging.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij de train(st)er van het team of bij één van de bestuursleden. Ook suggesties voor verbetering van de gegeven informatie zijn welkom.

Contact