Verzekeringen

Nieuwe leden van EnerGym vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:

Ethias verzekeringen

Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
Onder kenmerk: 2154-nl-2011.016

Van zodra het lidgeld is betaald is de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de Gymfederatie van toepassing. Voor bijkomende info omtrent modaliteiten van deze verzekering kan U terecht op www.gymfed.be